Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

Λίγα λόγια για την φράση '' Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα είμαι ελεύθερος''

Γνωρίζαμε ότι το συγκεκριμένο απόφθεγμα δεν ήταν του Καζαντζάκη. Έτσι ξεκινήσαμε να ψάχνουμε πληροφορίες και τελικά της βρήκαμε. Διαβάστε παρακάτω την έρευνα του '' Ποίηση και Λογοτεχνία''.

Η φράση '' Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα είμαι ελεύθερος'' δεν ανήκει στον μεγάλο Έλληνα λογοτέχνη και ποιητή Νίκο Καζαντζάκη αλλά η πηγή της είναι πολύ αρχαιότερη.  Συγκεκριμένα η εν λόγω φράση καταλογίζεται στον φιλόσοφο Δημώνακτα και παρουσιάζεται στον βίο του που γράφτηκε από τον Λουκιανό (βίον Δημώνακτος)...
«Ἐρωτήσαντος δέ τινος, τίς αὐτῷ ὅρος εὐδαιμονίας εἶναι δοκεῖ, μόνον εὐδαίμονα ἔφη τὸν ἐλεύθερον· ἐκείνου δὲ φήσαντος πολλοὺς ἐλευθέρους εἶναι, Ἀλλ' ἐκεῖνον νομίζω τὸν μήτε ἐλπίζοντά τι μήτε δεδιότα· ὁ δέ, Καὶ πῶς ἄν, ἔφη, τοῦτό τις δύναιτο; ἅπαντες γὰρ ὡς τὸ πολὺ τούτοις δεδουλώμεθα. Καὶ μὴν εἰ κατανοήσεις τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματα, εὕροις ἂν αὐτὰ οὔτε ἐλπίδος οὔτε φόβου ἄξια, παυσομένων πάντως καὶ τῶν ἀνιαρῶν καὶ τῶν ἡδέων.»
(Λουκιανός, Βίος Δημώνακτος, παράγραφοι 19.4-20.7) Το συγκεκριμένο κείμενο το είδαμε εδώ

Ας γνωρίζουμε τον Δημώνακτα

Ο Δημώναξ καταγόταν από την Κύπρο, από οικογένεια επιφανή και πλούσια. Δεν περιορίσθηκε σε ένα είδος φιλοσοφίας, αλλά αναμίξας διάφορα δεν εφαίνετο ποιο απ΄ όλα προτιμούσε. Φαίνεται όμως ότι κάπως περισσότερο απέκλινε προς την Σωκρατική φιλοσοφία, μολονότι από το ντύσιμο και την απλότητα του φαινόταν να μιμείται τον κυνικό Διογένη, χωρίς όμως να κάνει παράξενα πράγματα για να θαυμάζεται και να κινεί την περιέργεια. Ζούσε όπως όλοι, και συναναστρεφόταν τους πάντες με αφέλεια, χωρίς την ελαχίστη έπαρση. 

Διά την κατηγορία ότι δεν προσέφερε ποτέ θυσία στην Αθηνά είπε: μη απορείτε, ω Ανδρες Αθηναίοι, εάν δεν της προσέφερα θυσίαν έως τώρα, διότι δεν έχει ανάγκην από τας θυσίας μου. Διά δε την άλλη κατηγορία, την περί των μυστηρίων, είπεν ότι δεν ηθέλησε να μυηθεί σε αυτά σκεπτόμενος ότι, αν μεν εις τα μυστήρια εγίνοντο πράξεις κακαί, δεν θα ηδύνατο να ας αποσιωπήση εις τους αμύητους, αλλά θα τους απέτρεπε από αυτά. Εάν δεν ήσαν καλά, θα τ΄ αποκάλυπτε σε όλους λόγο φιλανθρωπίας. Ώστε οι Αθηναίοι ενώ είχα ετοιμαστεί να τον λιθοβολήσουν, κατεπαύθησαν αμέσως και διετέθησαν συπαθώς προς αυτόν.

Τις πληροφορίες αυτές τις είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tο ιστολόγιο μας μπορεί να καθυστερεί να ανοίξει όμως ανοίγει. Αυτό θα διαρκέσει για πολύ λίγο ακόμα.
Σας παρακαλούμε τα σχόλια να γίνονται στα Ελληνικά και όχι στα γκριγκλις. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα ορθογραφικά λάθη. Επίσης καλό θα ήταν τα σχόλια σας να είναι ανάλογα με το επίπεδο και την θεματολογία του ιστολογίου μας. Γενικότερα δεν λογοκρίνουμε κανένα σχόλιο όμως η θέση μας να είναι τα σχόλια εντός του επιπέδου του blog μας είναι απόλυτη.
Ευχαριστούμε πολύ.