Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

"ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΟΙΗΤΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ ΝΩΡΙΣ"

'Ενα αφιέρωμα στον φοιτητή ιατρικής  και πρόεδρο της ΕΦΕΚ Αθήνας Παναγιώτη Σωφρονίου 

"Φίλε μου, θα ξαναϊδωθούμε", βέβαιος ότι
εκείνοι αναχωρούν πια για την άβυσσο.
Άλλοτε σιωπηλός, στυγνός, όταν, σκυμμένος,
κουράζεται ερευνώντας μακρινούς θανάτους,
θύελλες βιαστικές, παιγνιώδη σκότη
.
( Γεραλής Γιώργος)ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ !!!!!!!!!!!!!!!!